TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024

  • 24-10-2023
  • /
  • MN Vĩnh Thạnh
  • 35
  • Tin tức - Sự kiện
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC  HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG  NĂM HỌC 2023 - 2024

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2023 - 2024

            Năm học 2023 - 2024 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục triển khai chỉ thị 03 về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tiếp tục thực hiện phong trào,"Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ", là năm học thực hiện chủ đề: "Tiếp tục Đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục". Đất nước đang trên đà phát triển Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập đã đặt cho chúng ta nhiều cơ hội và nhiều thách thức mới đòi hỏi các thầy giáo, cô giáo phải ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu mới đáp ứng được yêu cầu của ngành nói riêng và của địa phương, đất nước nói chung.

          Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng ấy. Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2023 tại Trường Mầm non Vĩnh Thạnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức - người lao động năm học 2023 - 2024.

Về dự Hội nghị có Bà: Mai Thị Hoàng - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, cùng tất cả CB, GV, NV toàn trường.

          Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Cán bộ Viên chức - người lao động năm học 2023 - 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; báo cáo kết quả các phong trào thi đua và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2022 – 2023.

          Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho Cán bộ Viên chức người lao động trong nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn.

          Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% Nghị quyết Hội nghị. Đây chính là tinh thần đoàn kết nhất trí cao của tập thể Trường mầm non Vĩnh Thạnh sẽ ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 mà Nghị quyết đã đề ra.

 

Một số hình ảnh:
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Bài viết trước

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Bài viết liên quan