TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

  • 22-10-2022
  • /
  • MN Vĩnh Thạnh
  • 173
  • TIN TỨC SỰ KIỆN
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC  HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

          Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo.

         Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Tiếp tục triển khai chỉ thị 03 về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tiếp tục thực hiện phong trào,"Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ", là năm học thực hiện chủ đề: "Tiếp tục Đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục". Đất nước đang trên đà phát triển Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập đã đặt cho chúng ta nhiều cơ hội và nhiều thách thức mới đòi hỏi các thầy giáo, cô giáo phải ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu mới đáp ứng được yêu cầu của ngành nói riêng và của địa phương, đất nước nói chung.

         Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng ấy. Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2022 tại Trường Mầm non Vĩnh Thạnh đã tổ chức Hội nghị Viên chức - người lao động năm học 2022 - 2023.

         Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Viên chức - người lao động năm học 2022 - 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; báo cáo kết quả các phong trào thi đua và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2021 – 2022.

         Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho Cán bộ Viên chức người lao động trong nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn.

         Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% Nghị quyết Hội nghị. Đây chính là tinh thần đoàn kết nhất trí cao của tập thể Trường mầm non Vĩnh Thạnh sẽ ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 mà Nghị quyết đã đề ra.

 

Một số hình ảnh:
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC KHÁM VÀ TRÁM RĂNG CHO TRẺ

Bài viết trước

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC KHÁM VÀ TRÁM RĂNG CHO TRẺ
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC  “NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ”. NĂM HỌC 2023 - 2024

Tin tiếp theo

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THẠNH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ”. NĂM HỌC 2023 - 2024

Bài viết liên quan