Thực đơn

   PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

                      THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 09 (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

02/11/2020

THỨ BA

03/11/2020

THÖ TÖ

04/11/2020

THỨ NĂM

05/11/2020

THỨ SÁU

06/11/2020

THÖÙ BAÛY

07/11/2020

SAÙNG

BÁNH CANH CÁ THU

PHỞ NAM THỊT HEO

BÁNH MÌ

BƠ ĐƯỜNG

BÁNH ĐA THỊT HEO

MÌ QUÃNG THỊT HEO

HŨ TÍU

 THỊT GÀ

SỮA VI NA

SỮA NUTI

SỮA COW

SỮA VINA

SỮA COW

SỮA VINA

 

 

TRÖA

 

 

KHO

GÀ CARI (khoai tây,

 cà rốt)

THỊT HEO RIM NƯỚC DỪA

THỊT VỊT

KHO MĂNG

THỊT BÒ KHO CÀ RỐT

MỰC NHỒI THỊT HEO

TRỨNG CÚT KHO THỊT HEO

CANH

MỒNG TƠI, ĐẬU BẮP, TÔM, THỊT HEO

CẢI NGỌT TÔM

CANH CHUA CÁ BA SA

ĐU ĐỦ

 THỊT HEO

BÍ CHANH THỊT HEO

CẢI THẢO TÔM

 

 

 

XEÁ

 

MÌ TRỨNG THỊT HEO NẤM KIM CHÂM

CHÁO LƯƠN ĐẬU XANH

NUI THỊT HEO

SÚP BẮP THỊT GÀ

CHÁO ĐẬU XANH THỊT HEO

BÁNH CANH THỊT HEO

PHU DIN BẮP

KEM FLAN

QUẢ HỒNG ĐỎ

BÁNH

BÔNG LAN CHÀ BÔNG

NƯỚC CAM

CHÈ ĐẬU XANH

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

   PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 10 (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

09/11/2020

THỨ BA

10/11/2020

THÖ TÖ

11/11/2020

THỨ NĂM

12/11/2020

THỨ SÁU

13/11/2020

THÖÙ BAÛY

14/11/2020

SAÙNG

PHỞ NAM THỊT HEO

NGHỈ BÃO

NGHỈ LỤT

BÁNH CANH CÁ THU

MÌ TRỨNG THỊT HEO

BÁNH ĐA THỊT HEO

SỮA NUTI

 

 

SỮA VINA

SỮA COW

SỮA VINA

 

 

TRÖA

 

 

KHO

TÔM, HEO, ĐẬU PHỤ VÒ VIÊN SỐT

CÀ CHUA

 

 

THỊT GÀ, KHOAI TÂY, HẠT SEN

TRỨNG CÚT BỌC GIÒ LỤA CHIÊN, XỐT

CÀ CHUA

CÁ LÓC UM MỘC NHĨ

CANH

THỊT HEO

BÍ ĐỎ,

BẮP, SU

 

 

BẦU TÔM

MƯỚP TÔM, BÚN TÀU

CẢI NGỌT  THỊT HEO

 

 

 

XEÁ

 

CHÁO GÀ ĐẬU XANH

 

 

BÁNH MÌ

BÁT BỬU

BÚN RIÊU

BÁNH CANH  THỊT HEO

BÁNH

 SU KEM

 

 

CHUỐI

SỮA ĐẬU NÀNH

CHÈ CHUỐI

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

   PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 11 (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

16/11/2020

THỨ BA

17/11/2020

THÖ TÖ

18/11/2020

THỨ NĂM

19/11/2020

THỨ SÁU

20/11/2020

THÖÙ BAÛY

21/11/2020

SAÙNG

NUI THỊT HEO

BÁNH CANH CÁ THU

MÌ TRỨNG THỊT HEO

CÀ RỐT

MÌ TÔM

THỊT HEO

TỌA ĐÀM 20/11

NGHỈ

SỮA VINA

SỮA VINA

SỮA NUTI

SỮA COW

 

 

 

 

TRÖA

 

 

KHO

THỊT GÀ KHO NẤM RƠM

THỊT HEO ĐẬU KHUÔN

TRỨNG VỊT HẤP

THẬP CẨM

MỰC XÀO

SU SU

 

 

CANH

BẦU CÁ THU

LA GIM

 THỊT HEO

CẢI XOONG TÔM

KHOAI MỠ THỊT HEO

 

 

 

 

 

XEÁ

 

CHÁO

THỊT HEO RAU NGÓT

XÔI GẤC

THỊT GÀ

BÁNH ĐA

THỊT BÒ

CHÁO

 ÓC HEO,

 BÍ ĐỎ

 

 

SỮA CHUA

NƯỚC CAM

SỮA ĐẬU XANH

BÁNH

BÔNG LAN

 

 

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 12 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

23/11/2020

THỨ BA

24/11/2020

THÖ TÖ

25/11/2020

THỨ NĂM

26/11/2020

THỨ SÁU

27/11/2020

THÖÙ BAÛY

28/11/2020

SAÙNG

PHỞ BẮC THỊT HEO

BÁNH MÌ

 BƠ ĐƯỜNG

HŨ TÍU

 THỊT GÀ

BÁNH ĐA THỊT BÒ

BÁNH CANH THỊT HEO

CHÁO BÍ ĐỎ THỊT HEO

SỮA NUTI

SỮA VINA

SỮA COW

SỮA VINA

SỮA VINA

SỮA VINA

 

 

TRÖA

 

 

KHO

THỊT GÀ KHO SẢ

THỊT HEO RIM MẶN

THỊT BÒ KHO CÀ RỐT

THỊT HEO

XÍU MẠI

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

THỊT HEO RIM MÈ

CANH

CẢI NGỌT THỊT HEO

CANH CHUA CÁ LÓC

ĐU ĐỦ

THỊT HEO

KHOAI TÍM TÔM

RAU MỒNG TƠI, MƯỚP ĐẬU BẮP,  TÔM

BẦU, TÔM

 

 

 

XEÁ

 

CHÁO

HẢI SẢN (tôm, mực, sò)

BÚN RIÊU

NUI THỊT HEO, BÔNG CẢI

SÚP THỊT HEO, BẮP,

BÍ ĐỎ,

 NẤM RƠM

MÌ TRỨNG THỊT HEO

PHỞ NAM THỊT GÀ

CHÈ

ĐẬU XANH

QUẢ CHUỐI

SỮA BẮP

PUĐING DỪA

NƯỚC CAM

QUẢ THANH LONG

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết