Thực đơn

   PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

                      THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 09 (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

02/11/2020

THỨ BA

03/11/2020

THÖ TÖ

04/11/2020

THỨ NĂM

05/11/2020

THỨ SÁU

06/11/2020

THÖÙ BAÛY

07/11/2020

SAÙNG

BÁNH CANH CÁ THU

PHỞ NAM THỊT HEO

BÁNH MÌ

BƠ ĐƯỜNG

BÁNH ĐA THỊT HEO

MÌ QUÃNG THỊT HEO

HŨ TÍU

 THỊT GÀ

SỮA VI NA

SỮA NUTI

SỮA COW

SỮA VINA

SỮA COW

SỮA VINA

 

 

TRÖA

 

 

KHO

GÀ CARI (khoai tây,

 cà rốt)

THỊT HEO RIM NƯỚC DỪA

THỊT VỊT

KHO MĂNG

THỊT BÒ KHO CÀ RỐT

MỰC NHỒI THỊT HEO

TRỨNG CÚT KHO THỊT HEO

CANH

MỒNG TƠI, ĐẬU BẮP, TÔM, THỊT HEO

CẢI NGỌT TÔM

CANH CHUA CÁ BA SA

ĐU ĐỦ

 THỊT HEO

BÍ CHANH THỊT HEO

CẢI THẢO TÔM

 

 

 

XEÁ

 

MÌ TRỨNG THỊT HEO NẤM KIM CHÂM

CHÁO LƯƠN ĐẬU XANH

NUI THỊT HEO

SÚP BẮP THỊT GÀ

CHÁO ĐẬU XANH THỊT HEO

BÁNH CANH THỊT HEO

PHU DIN BẮP

KEM FLAN

QUẢ HỒNG ĐỎ

BÁNH

BÔNG LAN CHÀ BÔNG

NƯỚC CAM

CHÈ ĐẬU XANH

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

   PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 10 (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

09/11/2020

THỨ BA

10/11/2020

THÖ TÖ

11/11/2020

THỨ NĂM

12/11/2020

THỨ SÁU

13/11/2020

THÖÙ BAÛY

14/11/2020

SAÙNG

PHỞ NAM THỊT HEO

NGHỈ BÃO

NGHỈ LỤT

BÁNH CANH CÁ THU

MÌ TRỨNG THỊT HEO

BÁNH ĐA THỊT HEO

SỮA NUTI

 

 

SỮA VINA

SỮA COW

SỮA VINA

 

 

TRÖA

 

 

KHO

TÔM, HEO, ĐẬU PHỤ VÒ VIÊN SỐT

CÀ CHUA

 

 

THỊT GÀ, KHOAI TÂY, HẠT SEN

TRỨNG CÚT BỌC GIÒ LỤA CHIÊN, XỐT

CÀ CHUA

CÁ LÓC UM MỘC NHĨ

CANH

THỊT HEO

BÍ ĐỎ,

BẮP, SU

 

 

BẦU TÔM

MƯỚP TÔM, BÚN TÀU

CẢI NGỌT  THỊT HEO

 

 

 

XEÁ

 

CHÁO GÀ ĐẬU XANH

 

 

BÁNH MÌ

BÁT BỬU

BÚN RIÊU

BÁNH CANH  THỊT HEO

BÁNH

 SU KEM

 

 

CHUỐI

SỮA ĐẬU NÀNH

CHÈ CHUỐI

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

   PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 11 (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

16/11/2020

THỨ BA

17/11/2020

THÖ TÖ

18/11/2020

THỨ NĂM

19/11/2020

THỨ SÁU

20/11/2020

THÖÙ BAÛY

21/11/2020

SAÙNG

NUI THỊT HEO

BÁNH CANH CÁ THU

MÌ TRỨNG THỊT HEO

CÀ RỐT

MÌ TÔM

THỊT HEO

TỌA ĐÀM 20/11

NGHỈ

SỮA VINA

SỮA VINA

SỮA NUTI

SỮA COW

 

 

 

 

TRÖA

 

 

KHO

THỊT GÀ KHO NẤM RƠM

THỊT HEO ĐẬU KHUÔN

TRỨNG VỊT HẤP

THẬP CẨM

MỰC XÀO

SU SU

 

 

CANH

BẦU CÁ THU

LA GIM

 THỊT HEO

CẢI XOONG TÔM

KHOAI MỠ THỊT HEO

 

 

 

 

 

XEÁ

 

CHÁO

THỊT HEO RAU NGÓT

XÔI GẤC

THỊT GÀ

BÁNH ĐA

THỊT BÒ

CHÁO

 ÓC HEO,

 BÍ ĐỎ

 

 

SỮA CHUA

NƯỚC CAM

SỮA ĐẬU XANH

BÁNH

BÔNG LAN

 

 

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 12 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

23/11/2020

THỨ BA

24/11/2020

THÖ TÖ

25/11/2020

THỨ NĂM

26/11/2020

THỨ SÁU

27/11/2020

THÖÙ BAÛY

28/11/2020

SAÙNG

PHỞ BẮC THỊT HEO

BÁNH MÌ

 BƠ ĐƯỜNG

HŨ TÍU

 THỊT GÀ

BÁNH ĐA THỊT BÒ

BÁNH CANH THỊT HEO

CHÁO BÍ ĐỎ THỊT HEO

SỮA NUTI

SỮA VINA

SỮA COW

SỮA VINA

SỮA VINA

SỮA VINA

 

 

TRÖA

 

 

KHO

THỊT GÀ KHO SẢ

THỊT HEO RIM MẶN

THỊT BÒ KHO CÀ RỐT

THỊT HEO

XÍU MẠI

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

THỊT HEO RIM MÈ

CANH

CẢI NGỌT THỊT HEO

CANH CHUA CÁ LÓC

ĐU ĐỦ

THỊT HEO

KHOAI TÍM TÔM

RAU MỒNG TƠI, MƯỚP ĐẬU BẮP,  TÔM

BẦU, TÔM

 

 

 

XEÁ

 

CHÁO

HẢI SẢN (tôm, mực, sò)

BÚN RIÊU

NUI THỊT HEO, BÔNG CẢI

SÚP THỊT HEO, BẮP,

BÍ ĐỎ,

 NẤM RƠM

MÌ TRỨNG THỊT HEO

PHỞ NAM THỊT GÀ

CHÈ

ĐẬU XANH

QUẢ CHUỐI

SỮA BẮP

PUĐING DỪA

NƯỚC CAM

QUẢ THANH LONG

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

 

  • Ngày cập nhật: 16/12/2020
  • Ngày đăng: 16/12/2020
In nội dung

   PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 06 (Từ ngày 12/10 đến ngày 17/10/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

12/10/2020

THỨ BA

13/10/2020

THÖ TÖ

14/10/2020

THỨ NĂM

15/10/2020

THỨ SÁU

16/10/2020

THÖÙ BAÛY

17/10/2020

SAÙNG

BÁNH ƯỚT NHÂN THỊT HEO, ĐẬU XANH

MIẾN

THỊT HEO

BÁNH CANH THỊT HEO

BÁNH MÌ

BÒ KHO

MÌ GẠO

 THỊT HEO

CHÁO

THỊT HEO

BÍ ĐỎ

SỮA VINAFOOD

SỮA COW

SỮA VINAFOOD

SỮA COW

SỮA COW

SỮA VINAFOOD

 

 

TRÖA

 

 

KHO

THỊT GÀ KHO

KHOAI TÂY

LƯƠN UM CHUỐI

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

TRỨNG GÀ CHIÊN CUỘN XÚC XÍCH

TÔM KHO THỊT HEO

THỊT HEO RIM MÈ

CANH

CẢI XOANG THỊT BÒ

MƯỚP

THỊT GÀ

NẤM RƠM

CÀ RỐT, SU SU, ĐẬU VE

 THỊT HEO

BÍ ĐỎ

THỊT HEO

RAU TẬP TÀN CUA ĐỒNG

BẦU TÔM

 

 

 

XEÁ

 

CHÁO KHOAI MÔN THỊT HEO

MÌ QUÃNG THỊT HEO

TRỨNG CÚT

BÁNH MÌ NHÂN THỊT

PHỞ NAM THỊT GÀ

XÔI GÀ

 HẠT SEN

MÌ TÔM

THỊT HEO

BÁNH

SU KEM

SỮA ĐẬU NÀNH

QUẢ ƯỚP ĐƯỜNG (táo,

dưa hấu, đu đủ,)

CHÈ

ĐẬU XANH

KEM FLAN

CHUỐI

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 07 (Từ ngày 19/10 đến ngày 24/10/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

19/10/2020

THỨ BA

20/10/2020

THÖ TÖ

21/10/2020

THỨ NĂM

22/10/2020

THỨ SÁU

23/10/2020

THÖÙ BAÛY

24/10/2020

SAÙNG

BÁNH MÌ SANWICH CHẢ LỤA

HŨ TÍU

THỊT GÀ

PHỞ BẮC

THỊT BÒ

MÌ TRỨNG THỊT HEO NẤM RƠM

CHÁO ĐẬU XANH THỊT GÀ

BÁNH CANH THỊT HEO

SỮA VINAFOOD

SỮA COW

SỮA VINAFOOD

SỮA COW

SỮA COW

SỮA VINAFOOD

 

 

TRÖA

 

 

KHO

TRỨNG GÀ CHIÊN

THỊT BÒ KHO CÀ RỐT

CÁ LÓC UM MỘC NHĨ

HEO KHO ĐẬU KHUÔN

MỰC XÀO

 SU SU

GÀ RÔ TI

CANH

KHOAI TÍM TÔM

ĐU ĐỦ

THỊT HEO

BÍ ĐỎ THỊT HEO

RAU TẦN Ô TÔM

MÂY THỊT HEO

CANH CHUA CÁ LÓC

 

 

 

XEÁ

 

BÁNH CANH THỊT HEO

NUI THỊT HEO BÔNG CẢI

MÌ GẠO XÀO THỊT GÀ, BÔNG CẢI , CÀ RỐT

BÚN BÒ

MÌ QUẢNG THỊT HEO CHẢ LỤA

PHỞ NAM THỊT HEO

QUẢ THANH LONG

SỮA BẮP

DƯA HẤU

BUDIN DỪA

BÁNH

 BÔNG LAN

ĐU ĐỦ

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

    PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 08 (Từ ngày 26/10 đến ngày 31/10/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

26/10/2020

THỨ BA

27/10/2020

THÖ TÖ

28/10/2020

THỨ NĂM

29/10/2020

THỨ SÁU

30/10/2020

THÖÙ BAÛY

31/10/2020

SAÙNG

PHỞ NAM THỊT BÒ

BÁNH CANH CÁ THU

NGHỈ BÃO

MÌ GÓI

THỊT HEO

NUI THỊT HEO

BÁNH CANH THỊT HEO

SỮA NUTI

SỮA VINA

 

SỮA VINA

SỮA NUTI

SỮA VINA

 

 

TRÖA

 

 

KHO

ĐẬU KHUÔN NHỒI

 THỊT HEO

MUỐI MÈ

 ĐẬU PHỤNG

 

THỊT GÀ

KHO SẢ

THỊT BA CHỈ RIM

 NƯỚC DỪA

THỊT HEO XÀO CỦ SẮN

CANH

RAU

 TẬP TÀN TÔM

KHOAI SỌ TÔM

 

BÍ CHANH TÔM,

 THỊT HEO

CẢI BÓ XÔI TÔM

ĐU ĐỦ TÔM

 

 

 

XEÁ

 

CHÁO GẤC THỊT HEO

MÌ TRỨNG THỊT HEO NẤM

 KIM CHÂM

 

BÁNH MÌ

LA GU

THỊT BÒ

PHỞ BẮC THỊT HEO

CHÁO GÀ ĐẬU ĐEN

SỮA

ĐẬU NÀNH

SỮA CHUA

 

CHÈ

ĐẬU XANH

BÁNH

SU KEM

CHUỐI

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

 

  • Ngày cập nhật: 16/12/2020
  • Ngày đăng: 16/12/2020
In nội dung

   PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 01 (Từ ngày 07/9 đến ngày 12/9/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

07/9/2020

THỨ BA

08/9/2020

THÖ TÖ

09/9/2020

THỨ NĂM

10/9/2020

THỨ SÁU

11/9/2020

THÖÙ BAÛY

12/9/2020

SAÙNG

BÁNH MÌ TRỨNG CÚT

PHỞ NAM THỊT HEO

CHÁO ĐẬU TRẮNG THỊT HEO

PHỞ BẮC THỊT HEO

MIẾN THỊT HEO

BÁNH CANH THỊT HEO, TÔM

SỮA NUTI

SỮA VINAFOOD

SỮA NUTI

SỮA VINAFOOD

SỮA NUTI

SỮA VINAFOOD

 

 

TRÖA

 

 

KHO

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

THỊT BÒ XÀO ĐẬU VE

TRỨNG CHIÊN, XÌ DẦU

CÁ HỒI

PHI LÊ

ĐẬU KHUÔN THỊT HEO SỐT CÀ CHUA

CÁ LÓC UM MỘC NHĨ

CANH

ĐU ĐỦ

 THỊT HEO

BÍ CHANH THỊT HEO

RAU TẬP TÀNG TÔM

LAGIM THỊT HEO

MƯỚP

 NẤM RƠM, THỊT GÀ

CẢI BÓ XÔI THỊT HEO

 

 

 

XEÁ

 

NUÔI THỊT BÒ, CÀ RỐT

BÚN RIÊU

MÌ QUẢNG THỊT HEO,

CHẢ GIÒ

MÌ GÓI NẤM KIM CHÂM

 THỊT HEO

BÚN BÒ

CHÁO ĐẬU XANH, THỊT HEO

CHÈ ĐẬU XANH

QUÝT

CHUỐI

DƯA HẤU

SỮA ĐẬU NÀNH

NƯỚC CHANH

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 02 (Từ ngày 14/9 đến ngày 19/9/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

14/9/2020

THỨ BA

15/9/2020

THÖ TÖ

16/9/2020

THỨ NĂM

17/9/2020

THỨ SÁU

18/9/2020

THÖÙ BAÛY

19/9/2020

SAÙNG

BÁNH CANH TÔM, THỊT HEO

BÁNH MÌ NHÂN THỊT

CHÁO LƯƠN, ĐẬU XANH

PHỞ NAM THỊT HEO

MÌ TRỨNG THỊT HEO

HỦ TIẾU THỊT GÀ

SỮA DOLAC

SỮA COW (Uclady)

SỮA NUTI

SỮA COW (Uclady)

SỮA NUTI

SỮA VINAFOOD

 

 

TRÖA

 

 

KHO

THỊT GÀ KHO NẤM RƠM

THỊT VỊT TIỀM HẠT SEN

THỊT BÒ, CÀ RỐT

MỰC XÀO

SU SU

ĐẬU VE XÀO THỊT HEO

TRỨNG CÚT KHO THỊT HEO

CANH

LA GIM

 THỊT HEO

CANH CHUA CÁ

CHIM TRẮNG

CẢI XOONG

 THỊT HEO

BÍ ĐỎ

 THỊT HEO

KHOAI TÍM TÔM

CANH HẸ ĐẬU KHUÔN, THỊT HEO

 

 

 

XEÁ

 

CHÁO ĐẬU BO THỊT HEO

NUI THỊT HEO

MÌ QUẢNG THỊT HEO TRỨNG CÚT

BÚN RIÊU

BÁNH CANH CÁ THU

CHÁO THỊT BÒ CÀ RỐT

SỮA CHUA

THANH LONG

BÁNH SU KEM

NƯỚC CAM

BUDIN BẮP

ĐU ĐỦ

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

    PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 03 (Từ ngày 21/9 đến ngày 26/9/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

21/9/2020

THỨ BA

22/9/2020

THÖ TÖ

23/9/2020

THỨ NĂM

24/9/2020

THỨ SÁU

25/9/2020

THÖÙ BAÛY

26/9/2020

SAÙNG

CHÁO THỊT HEO, BÍ ĐỎ, CÀ RỐT

MÌ QUẢNG THỊT BÒ

PHỞ NAM

THỊT HEO

BÁNH CANH CÁ THU

MÌ GÓI

 HẢI SẢN

 (tôm, mực)

CHÁO

 THỊT HEO ĐẬU XANH

SỮA VINA

SỮA COW

(Uclady)

SỮA COW

(Uclady)

SỮA VI NA

SỮA COW

(Uclady)

SỮA VI NA

 

 

TRÖA

 

 

KHO

THỊT HEO RIM MẶN

LƯƠN UM CHUỐI

TRỨNG VỊT THỊT HEO

THỊT HEO XÀO GIÁ, ĐẬU KHUÔN

TRỨNG GÀ CUỘN

RONG BIỂN

THỊT GÀ

RÔ TI

CANH

BẦU NẤU TÔM

CẢI BÓ XÔI THỊT HEO

RAU TẬP TÀN, TÔM

KHOAI SỌ, THỊT HEO

ĐU ĐỦ THỊT HEO

BÍ ĐỎ

 THỊT HEO

 

 

 

XEÁ

 

NUI GÀ

 NẤM RƠM

BÁNH CANH THỊT HEO

CHÁO ĐẬU XANH THỊT BÒ

MÌ TRỨNG TÔM, NẤM KIM CHÂM

BÁNH MÌ LA GU THỊT GÀ

BÚN RIÊU

NƯỚC CAM

SỮA ĐẬU NÀNH

CHUỐI

SỮA CHUA

BÁNH

ĐẬU XANH NƯỚNG

THANH LONG

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 04 (Từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

28/9/2020

THỨ BA

29/9/2020

THÖ TÖ

30/9/2020

THỨ NĂM

01/10/2020

THỨ SÁU

02/10/2020

THÖÙ BAÛY

03/10/2020

SAÙNG

CHÁO

ĐẬU TRẮNG THỊT BÒ

NUI THỊT HEO

CHÁO

ĐẬU XANH THỊT HEO

PHỞ NAM THỊT GÀ

MIẾN

 HẢI SẢN

BÁNH CANH THỊT HEO

SỮA DOLAC + VINAFOOD

SỮA NUTI

SỮA DOLAC

SỮA VINAFOOD

SỮA NUTI

SỮA VINAFOOD

 

 

TRÖA

 

 

KHO

TRỨNG

 VỊT HẤP NẤM MÈO, BÚN TÀU

THỊT GÀ KHO NẤM RƠM

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

MỰC NHỒI THỊT HEO

ĐẬU KHUÔN THỊT HEO

THỊT HEO

TRỨNG CÚT

CANH

LA GIM

THỊT HEO

RAU TẬP TÀN TÔM

GÀ NẤU BẮP, SU SU, CÀ RỐT

 CHIM TRẮNG NẤU NGỌT

BÍ CHANH THỊT HEO

CẢI THẢO TÔM

 

 

 

XEÁ

 

BÁNH CANH TÔM

PHỞ BẮC

 THỊT HEO

BÁNH MÌ NHÂN THỊT

XÔI BẮP

ĐẬU XANH

SÚP BẮP

 THỊT GÀ

CHÁO

THỊT HEO ĐẬU ĐEN

SỮA CHUA

PUDIN DỪA

QUẢ QUÝT

QUẢ CHUỐI

BÁNH

SU KEM

QUẢ

DƯA HẤU

                    

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN VĨNH THẠNH

            THÖÏC ÑÔN HAØNG NGAØY

TUẦN 05 (Từ ngày 05/10 đến ngày 10/10/2020)

CHEÁ ÑOÄ

THỨ HAI

05/10/2020

THỨ BA

06/10/2020

THÖ TÖ

07/10/2020

THỨ NĂM

08/10/2020

THỨ SÁU

09/10/2020

THÖÙ BAÛY

10/10/2020

SAÙNG

NUI

THỊT HEO NẤM RƠM

PHỎ

 BẮC THỊT BÒ

BÁNH MÌ SANWICH,

 BƠ ĐƯỜNG

MIẾN

THỊT GÀ

NẤM RƠM

HỘI NGHỊ

CC-VC

NGHỈ

SỮA  VINAFOOD

SỮA NUTI

SỮA  VINAFOOD

SỮA  NUTI

 

 

 

 

TRÖA

 

 

KHO

CHẢ TÔM

SỐT

CHUA NGỌT

THỊT HEO RIM NƯỚC DỪA

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

LƯƠN HẤP THẬP CẨM

 

 

CANH

THỊT GÀ’ HẠT SEN,

CÀ RỐT

RONG BIỂN THỊT HEO

TÀU HỦ NON

CANH ĐU ĐỦ THỊT HEO

KHOAI TỪ THỊT HEO

 

 

 

 

 

XEÁ

 

BÁNH CANH CÁ THU

CHÁO

 RAU NGÓT CUA ĐỒNG

SÚP THỊT GÀ CÀ RỐT

PHỞ NAM THỊT HEO

 

 

PUDIN BẮP

CHUỐI

SỮA CHUA

NƯỚC CHANH

 

 

                   

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

 

Võ Thị Ánh Tuyết

 

 

 

  • Ngày cập nhật: 16/12/2020
  • Ngày đăng: 16/12/2020
In nội dung