Chương trình giáo dục Lớp 4 - 5 tuổi C

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Trẻ biết kể lại truyện “Bác gấu Đen và hai chú thỏ” theo trình tự, thể hiện giọng điệu của từng nhân vật

- Trẻ phối hợp cùng bạn tham gia hoạt động nhóm kể chuyện, thể hiện được tính cách của nhân vật. Lựa chọn được nhân vật

- Trẻ chăm ngoan, yêu thương, giúp đỡ mọi người và biết sữa lỗi khi có lỗi

II. CHUẨN BỊ

* Cô: Rối, mô hình

         * Trẻ:

         - Mũ gấu Đen, thỏ nâu, thỏ Trắng.

         - Trang phục gấu Đen, thỏ nâu, thỏ Trắng

III. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

Trong lớp học

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Chơi “Trời nắng, trời mưa”

- Trẻ nghe cô nói tên trò chơi “Trời nắng, trời mưa”

- Trẻ làm động tác thỏ nhảy

- Trẻ nói tên con vật trong trò chơi

- Trẻ nói tên câu chuyện có thỏ Nâu, thỏ Trắng

- Trẻ nói tính cách của nhân vật: Gấu Đen hiền lành, Thỏ Trắng tốt bụng, thỏ nâu ích kỹ và đã nhận ra lỗi vì đã đuổi Bác gấu đi

 - Trẻ nghe cô nói: Các con phải biết yêu thương, giúp đỡ mọi người những công việc nhỏ tùy theo sức của mình.

* Hoạt động 2: Kể chuyện “Bác gấu Đen và hai chú thỏ”

- Trẻ kể chuyện “Bác gấu Đen và 2 hai chú thỏ” cùng cô kết hợp với rối tay

- Trẻ trò chuyện về nội dung câu chuyện

+ Các con vừa nghe chuyện gì?

+ Thỏ Nâu làm gì khi Bác gấu đến xin trú nhờ ? Vì sao?

+ Giọng của thỏ Nâu như thế nào?

+ Ai đã giúp đỡ bác Gấu? Vì sao?

+ Giọng của thỏ Trắng như thế nào?

+ Chuyện gì đã xãy ra với bạn Thỏ Nâu lúc nửa đêm?

+ Ai đã giúp bạn Thỏ Nâu dựng lại nhà?

+ Thỏ Nâu nhận ra được điều gì?

- Trẻ nghe cô giáo dục: Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và biết sữa lỗi khi có lỗi

- Trẻ đi lấy đồ dùng và chia làm 3 nhóm chơi “Cùng cô kể chuyện ”

+ Cách chơi: Cô dẫn chuyện, cháu kể lời thoại của nhân vật nhóm mình. Trò chơi kết thúc nhóm nào kể diễn cảm được cô và các bạn khen

+ Luật chơi: Nói lời thoại theo trình tự

+ Trẻ chơi

+ Trẻ cùng cô nhận xét kết quả sau khi chơi

- Trẻ chơi đóng kịch

- Trẻ cùng cô nhận xét sau khi đóng kịch

* Kết thúc: Trẻ chơi tạo dáng đi của Bác gấu

 

Nguyễn Thị Vân Hà