Lớp 4 - 5 tuổi A

LỚP 4-5 TUỔI A TỔ CHỨC HỌP CHA MẸ HỌC SINH

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

Được sự hướng dẫn chỉ đạo của Ban Gám Hiệu trường Mầm non Vĩnh Thạnh. Đúng 16h30’ngày 08/01/2021 tại lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi A đã tiến hành họp phụ huynh để thông qua “Báo cáo sơ kết Học Kỳ I”. Tham dự buổi họp có chị Nguyễn Đoàn Bảo Trâm - Hội trưởng phụ huynh và chị Nguyễn Thị Thanh Nga - Thư ký cùng sự có mặt của 28/33 phụ huynh. Trong Học Kỳ I vừa qua, tập thể lớp đã đạt được những kết quả như sau:

        * Đối với cháu

          Chăm sóc giáo dục

 

 Đầu năm đăng ký

Cuối học kỳ I

Chuyên chăm       

90 - 95%

97,5%

Bé ngoan tuần       

90 - 95%

99,3%

Bé ngoan tháng     

60 - 70%

62,9%

      

     Chăm sóc sức khỏe

 

Đầu năm học

33 cháu 

Cuối HKI

33 cháu

CNBT

31 cháu: 93,9%

31 cháu: 93,9%

Thừa cân

02 cháu: 6,1%

02 cháu: 6,1%

CBT

33 cháu:  100%

33 cháu:  100%

          * Giáo viên:  02 giáo viên HTTNV

          * Lớp: Xuất sắc

          - Cháu đạt Bé ngoan xuất sắc 21 cháu (Đạt 63,6%).

          Buổi sơ kết diễn ra trong không khí hết sức trang trọng và nghiêm túc. 100% phụ huynh rất phấn khởi với kết quả mà cô và trò đã đạt được. Phụ huynh sẽ tích cực hưởng ứng các hoạt động của lớp và nhà trường trong học kỳ II.